Lleidatans per la Igualtat i la Custòdia Compartida no és una associació, tan sols un grup de persones que realitzem aquest bloc i diverses activitats a la nostra ciutat, amb la intenció de denunciar de manera pública les injustícies que pateixen els pares separats, davant d'una llei desigual i injusta. Us convidem a col • laborar de forma activa amb aquest mitjà informatiu, podeu fer-ho enviant notícies, escrits o el que considereu oportú, aquest espai està obert al debat, per la qual cosa considerem que la teva opinió és important.

Podeu col.laborar enviant el que us vingui de gust a: custodiaresponsable@gmail.com

Gràcies per col.laborar


I JORNADA EN COMMEMORACIÓ DE LA DIADA DEL DIA DEL PARE DE LES ASSOCIACIONS DE CATALUNYA PRO CUSTÒDIA COMPARTIDA

jueves, 19 de marzo de 2009

Dissabte, 21 de març de 2009, a la Biblioteca Pública de Lleida
(Rbla. d’Aragó, 10)


10.00 h Benvinguda
-Il•lm. Sra . Maria Rosa Ball i Papiol · Regidor Delegat de Serveis Personals / Salut i Regidora Delegada de Drets Civils, immigració i Cooperació i Sr. Jordi Moreso, Representant de FECADISE

10.30 h Taula rodona: Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (Torn d’exposició de 10 minuts per grup parlamentari)

*Il•lma. Sra. Agnès Pardell Veà , del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

*Il•lm. Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
de Catalunya

* Il•lm. H. Sr. Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa

* Il•lm. Sr. Jordi Montanya i Mías, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

* Il•lma. Sra. Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

* Il•lm. Sr. José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Modera: Sra. Núria Sauné, presidenta de l’Associació Dones per la Igualtat i la Custòdia Compartida

11.30 h Pausa cafè

12.00 h Debat (intervencions de 3 minuts)

Representants dels grups parlamentaris

Sr. Justo Sáez, President Confederació Española de Padres y Madres Separados

Sr. José Luis Sariego, Advocat de Família i Mediador – Estudi Mediació Lex Family

13.30 h Torn obert d’intervencions

14.00 h Cloenda

Places limitades. Inscripcions: jmoreso@bsab.com

0 comentarios: